Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 8,80 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,59 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,25 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,75 / 10 b.
Akademické zaměření 6,92 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 4,87 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,95 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,97 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,51 / 10 b.
Náročnost studia 6,93 / 10 b.
Cizí jazyky 7,20 / 10 b.
Opakovaná volba 5,33 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,97 / 10 b.
Samostudium 6,54 / 10 b.
Stáže a praxe 2,98 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 5,66 / 10 b.
Práce v oboru 7,80 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,26 / 10 b.

Kde nás najdeš


10/3058
Brno
61600

  • Management
  • Ekologie a ochrana prostředí
  • Elektrotechnika a komunikace
  • Informatika