Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 6,85 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,61 / 10 b.
Kvalita uchazečů 3,94 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,11 / 10 b.
Akademické zaměření 7,13 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,69 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,70 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,42 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,06 / 10 b.
Náročnost studia 7,31 / 10 b.
Cizí jazyky 9,25 / 10 b.
Opakovaná volba 3,23 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,91 / 10 b.
Samostudium 5,68 / 10 b.
Stáže a praxe 1,75 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,23 / 10 b.
Práce v oboru 7,94 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,67 / 10 b.

Kde nás najdeš


Ludvíka Podéště 17/1875
Ostrava
70833

  • Architektura
  • Dopravní inženýrství
  • Stavební inženýrství