Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 8,28 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,60 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,04 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,68 / 10 b.
Akademické zaměření 6,01 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,61 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,68 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,52 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,66 / 10 b.
Náročnost studia 5,23 / 10 b.
Cizí jazyky 9,09 / 10 b.
Opakovaná volba 5,62 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,06 / 10 b.
Samostudium 5,35 / 10 b.
Stáže a praxe 3,90 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,33 / 10 b.
Práce v oboru 6,51 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,40 / 10 b.

Kde nás najdeš


Lumírova 13
Ostrava
70030

  • Bezpečnostní studia