Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 7,89 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,83 / 10 b.
Kvalita uchazečů 3,81 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,75 / 10 b.
Akademické zaměření 5,84 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 3,24 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,15 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,91 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,42 / 10 b.
Náročnost studia 6,28 / 10 b.
Cizí jazyky 7,42 / 10 b.
Opakovaná volba 4,75 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,46 / 10 b.
Samostudium 6,46 / 10 b.
Stáže a praxe 2,15 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 5,63 / 10 b.
Práce v oboru 8,41 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,23 / 10 b.

Kde nás najdeš


17. listopadu 15/2172
Ostrava
70833

  • Matematika
  • Biomedicínská technologie
  • Elektrotechnika a komunikace
  • Informatika