Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 7,88 / 10 b.
Podíl zapsaných 8,58 / 10 b.
Kvalita uchazečů 6,06 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,31 / 10 b.
Akademické zaměření 8,41 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,96 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,24 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,47 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,96 / 10 b.
Náročnost studia 5,71 / 10 b.
Cizí jazyky 9,16 / 10 b.
Opakovaná volba 2,88 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,10 / 10 b.
Samostudium 5,98 / 10 b.
Stáže a praxe 1,67 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,72 / 10 b.
Práce v oboru 5,98 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,42 / 10 b.

Kde nás najdeš


Sokolská třída 33
Ostrava
70200

 • Ekonomika a řízení podniku
 • Finance a účetnictví
 • Hospodářská politika
 • Management
 • Marketing
 • Mezinárodní obchod
 • Národní hospodářství
 • Právo a právní věda
 • Veřejná správa
 • Informatika
 • Sport a tělovýchova