Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 7,68 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,95 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,26 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,21 / 10 b.
Akademické zaměření 7,41 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,47 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,00 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,41 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,37 / 10 b.
Náročnost studia 4,11 / 10 b.
Cizí jazyky 8,66 / 10 b.
Opakovaná volba 3,64 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 2,78 / 10 b.
Samostudium 5,35 / 10 b.
Stáže a praxe 1,17 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,56 / 10 b.
Práce v oboru 3,11 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 7,18 / 10 b.

Kde nás najdeš


Studentské nám. 1532
Uherské Hradiště
68601

  • Bezpečnostní studia
  • Ekologie a ochrana prostředí