Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,65 / 10 b.
Podíl zapsaných 3,92 / 10 b.
Kvalita uchazečů 6,74 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,63 / 10 b.
Akademické zaměření 8,19 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,08 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,39 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,64 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 4,91 / 10 b.
Náročnost studia 5,74 / 10 b.
Cizí jazyky 7,76 / 10 b.
Opakovaná volba 4,85 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,61 / 10 b.
Samostudium 5,81 / 10 b.
Stáže a praxe 4,05 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,34 / 10 b.
Práce v oboru 7,40 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,55 / 10 b.

Kde nás najdeš


Jeronýmova 10
České Budějovice
37115

  • Neučitelská pedagogika
  • Filologie - evropské jazyky
  • Geografie a kartografie
  • Informatika
  • Sport a tělovýchova
  • Učitelství odborných předmětů
  • Učitelství pro 1. st. ZŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií
  • Učitelství pro MŠ
  • Učitelství pro SŠ