Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 5,32 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,78 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,55 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,43 / 10 b.
Akademické zaměření 8,36 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,19 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,36 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,82 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,07 / 10 b.
Náročnost studia 6,05 / 10 b.
Cizí jazyky 7,91 / 10 b.
Opakovaná volba 3,44 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,05 / 10 b.
Samostudium 4,63 / 10 b.
Stáže a praxe 5,21 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 2,90 / 10 b.
Práce v oboru 7,12 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,34 / 10 b.

Kde nás najdeš


České mládeže 8
Ústí nad Labem
40096

 • Filozofie
 • Historie a archivnictví
 • Neučitelská pedagogika
 • Politologie
 • Český jazyk a literatura
 • Filologie - evropské jazyky
 • Hudební umění
 • Výtvarná umění
 • Sport a tělovýchova
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství pro 1. st. ZŠ
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií
 • Učitelství pro MŠ
 • Učitelství pro SŠ