Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 5,10 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,05 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,32 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,46 / 10 b.
Akademické zaměření 7,85 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,30 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,30 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,71 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 1,44 / 10 b.
Náročnost studia 5,61 / 10 b.
Cizí jazyky 8,58 / 10 b.
Opakovaná volba 2,26 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 7,54 / 10 b.
Samostudium 3,91 / 10 b.
Stáže a praxe 9,59 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,54 / 10 b.
Práce v oboru 10,00 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,68 / 10 b.

Kde nás najdeš


Velká Hradební 13/424
Ústí nad Labem
40096

  • Fyzioterapie a ergoterapie
  • Lékařství
  • Ošetřovatelství
  • Ostatní zdravotnické obory