Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Kde nás najdeš


Velká Hradební 13/424
Ústí nad Labem
40096

Fyzioterapie a ergoterapie, Lékařství, Ošetřovatelství, Ostatní zdravotnické obory