Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 6,47 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,34 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,76 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 1,00 / 10 b.
Akademické zaměření 7,84 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,18 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,57 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,38 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 2,90 / 10 b.
Náročnost studia 4,12 / 10 b.
Cizí jazyky 7,90 / 10 b.
Opakovaná volba 3,64 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 2,64 / 10 b.
Samostudium 4,36 / 10 b.
Stáže a praxe 2,57 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,57 / 10 b.
Práce v oboru 5,76 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,84 / 10 b.

Kde nás najdeš


Moskevská 54
Ústí nad Labem
40096

  • Ekonomika a řízení podniku
  • Hospodářská politika
  • Management
  • Sociální práce
  • Veřejná správa