Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 2,96 / 10 b.
Podíl zapsaných 2,67 / 10 b.
Kvalita uchazečů 8,20 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,91 / 10 b.
Akademické zaměření 8,74 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 4,29 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,44 / 10 b.
Příjezdy studentů 6,12 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,51 / 10 b.
Náročnost studia 6,22 / 10 b.
Cizí jazyky 5,04 / 10 b.
Opakovaná volba 4,51 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 2,46 / 10 b.
Samostudium 7,47 / 10 b.
Stáže a praxe 4,59 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,18 / 10 b.
Práce v oboru 5,82 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,75 / 10 b.

Kde nás najdeš


Joštova 10/280
Brno
60200

  • Marketing
  • Mezinárodní obchod
  • Politologie
  • Psychologie a psychoterapie
  • Sociální práce
  • Teritoriální studia - evropská
  • Bezpečnostní studia
  • Ekologie a ochrana prostředí