Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,61 / 10 b.
Podíl zapsaných 8,79 / 10 b.
Kvalita uchazečů 6,67 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,43 / 10 b.
Akademické zaměření 5,12 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,35 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,06 / 10 b.
Příjezdy studentů 3,09 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,70 / 10 b.
Náročnost studia 4,96 / 10 b.
Cizí jazyky 9,26 / 10 b.
Opakovaná volba 3,72 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,06 / 10 b.
Samostudium 4,05 / 10 b.
Stáže a praxe 4,10 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 2,64 / 10 b.
Práce v oboru 5,63 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 7,65 / 10 b.

Kde nás najdeš


Kamenice 5/753
Brno
62500

  • Fyzioterapie a ergoterapie
  • Sport a tělovýchova