Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,26 / 10 b.
Podíl zapsaných 10,00 / 10 b.
Kvalita uchazečů 6,82 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,05 / 10 b.
Akademické zaměření 8,64 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,26 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,11 / 10 b.
Příjezdy studentů 5,41 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,17 / 10 b.
Náročnost studia 6,35 / 10 b.
Cizí jazyky 5,13 / 10 b.
Opakovaná volba 5,03 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,68 / 10 b.
Samostudium 5,51 / 10 b.
Stáže a praxe 4,60 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,27 / 10 b.
Práce v oboru 6,40 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,90 / 10 b.

Kde nás najdeš


Křížkovského 10/511
Olomouc
77147

 • Ekonomika a řízení podniku
 • Andragogika a personalistika
 • Estetika a uměnovědná studia
 • Filozofie
 • Historie a archivnictví
 • Neučitelská pedagogika
 • Politologie
 • Psychologie a psychoterapie
 • Religionistika a teologie
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Český jazyk a literatura
 • Filologie - asijské jazyky
 • Filologie - evropské jazyky
 • Filologie - ostatní jazyky
 • Obecná jazykověda
 • Teritoriální studia - asijská
 • Dějiny umění a teorie kultury
 • Dramatická umění
 • Fotografie a film
 • Hudební umění
 • Literární umění a literární věda
 • Nová média a multimédia
 • Výtvarná umění