Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,47 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,03 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,79 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,75 / 10 b.
Akademické zaměření 8,89 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,16 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,12 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,30 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,43 / 10 b.
Náročnost studia 5,67 / 10 b.
Cizí jazyky 8,31 / 10 b.
Opakovaná volba 4,18 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,35 / 10 b.
Samostudium 5,27 / 10 b.
Stáže a praxe 4,85 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 2,54 / 10 b.
Práce v oboru 7,50 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,79 / 10 b.

Kde nás najdeš


Žižkovo nám. 5
Olomouc
77140

 • Andragogika a personalistika
 • Historie a archivnictví
 • Neučitelská pedagogika
 • Sociální práce
 • Český jazyk a literatura
 • Filologie - evropské jazyky
 • Hudební umění
 • Výtvarná umění
 • Veřejná správa
 • Ekologie a ochrana prostředí
 • Matematika
 • Informatika
 • Rekreologie
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství pro 1. st. ZŠ
 • Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií
 • Učitelství pro MŠ
 • Učitelství pro SŠ