Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,90 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,55 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,44 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,61 / 10 b.
Akademické zaměření 6,73 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,50 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,31 / 10 b.
Příjezdy studentů 3,86 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,21 / 10 b.
Náročnost studia 6,74 / 10 b.
Cizí jazyky 7,68 / 10 b.
Opakovaná volba 5,38 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,39 / 10 b.
Samostudium 4,37 / 10 b.
Stáže a praxe 5,56 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,93 / 10 b.
Práce v oboru 5,91 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,43 / 10 b.

Kde nás najdeš


třída Míru 117
Olomouc
77111

  • Management
  • Fyzioterapie a ergoterapie
  • Rekreologie
  • Sport a tělovýchova
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií
  • Učitelství pro SŠ