Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 2,53 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,13 / 10 b.
Kvalita uchazečů 8,12 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,72 / 10 b.
Akademické zaměření 9,68 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 7,43 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,78 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,66 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,24 / 10 b.
Náročnost studia 7,39 / 10 b.
Cizí jazyky 9,91 / 10 b.
Opakovaná volba 3,10 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 2,46 / 10 b.
Samostudium 7,48 / 10 b.
Stáže a praxe 7,18 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 2,26 / 10 b.
Práce v oboru 9,30 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,81 / 10 b.

Kde nás najdeš


Palackého tř. 1/1946
Brno
61242

  • Krajinářství
  • Veterinární lékařství