Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Farmaceutická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,13 / 10 b.
Podíl zapsaných 4,69 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,85 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,31 / 10 b.
Akademické zaměření 9,53 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 5,66 / 10 b.
Výjezdy studentů 3,61 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,96 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 8,49 / 10 b.
Náročnost studia 8,66 / 10 b.
Cizí jazyky 8,60 / 10 b.
Opakovaná volba 6,73 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,94 / 10 b.
Samostudium 5,13 / 10 b.
Stáže a praxe 10,00 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,38 / 10 b.
Práce v oboru 9,35 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,47 / 10 b.

Kde nás najdeš


Palackého tř 1/1946
Brno
61242

  • Farmacie
  • Chemie