Univerzita Karlova v Praze

3. lékařská fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 2,15 / 10 b.
Podíl zapsaných 4,82 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,51 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,15 / 10 b.
Akademické zaměření 9,33 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 5,97 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,02 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,35 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 7,23 / 10 b.
Náročnost studia 6,93 / 10 b.
Cizí jazyky 7,42 / 10 b.
Opakovaná volba 5,54 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,18 / 10 b.
Samostudium 7,35 / 10 b.
Stáže a praxe 6,28 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 6,76 / 10 b.
Práce v oboru 9,49 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,81 / 10 b.

Kde nás najdeš


Ruská 87
Praha
10000

Farmacie, Fyzioterapie a ergoterapie, Lékařství, Ošetřovatelství, Ostatní zdravotnické obory, Stomatologie, Biologie, Chemie, Fyzika, Biomedicínská technologie