České vysoké učení technické v Praze

Fakulta biomedicínského inženýrství

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 5,13 / 10 b.
Podíl zapsaných 9,11 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,45 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,57 / 10 b.
Akademické zaměření 5,99 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,21 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,42 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,23 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 1,76 / 10 b.
Náročnost studia 4,20 / 10 b.
Cizí jazyky 9,15 / 10 b.
Opakovaná volba 2,78 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,62 / 10 b.
Samostudium 5,33 / 10 b.
Stáže a praxe 3,98 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 5,87 / 10 b.
Práce v oboru 1,91 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,21 / 10 b.

Kde nás najdeš


Nám. Sítná 3005
Kladno
27201

 • Fyzioterapie a ergoterapie
 • Ošetřovatelství
 • Ostatní zdravotnické obory
 • Stomatologie
 • Bezpečnostní studia
 • Chemie
 • Fyzika
 • Biomedicínská technologie
 • Chemické technologie
 • Elektrotechnika a komunikace
 • Informatika