Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojní

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 9,55 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,66 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,51 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,13 / 10 b.
Akademické zaměření 7,06 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,70 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,21 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,42 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,65 / 10 b.
Náročnost studia 7,37 / 10 b.
Cizí jazyky 7,90 / 10 b.
Opakovaná volba 6,61 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,55 / 10 b.
Samostudium 5,62 / 10 b.
Stáže a praxe 1,88 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 6,47 / 10 b.
Práce v oboru 9,01 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,76 / 10 b.

Kde nás najdeš


Univerzitní 22
Plzeň
30614

  • Chemické technologie
  • Dopravní inženýrství
  • Jaderné inženýrství
  • Strojní inženýrství