Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 8,54 / 10 b.
Podíl zapsaných 9,70 / 10 b.
Kvalita uchazečů 2,24 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 6,98 / 10 b.
Akademické zaměření 7,93 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,45 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,59 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,28 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 7,19 / 10 b.
Náročnost studia 7,51 / 10 b.
Cizí jazyky 7,44 / 10 b.
Opakovaná volba 6,04 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,61 / 10 b.
Samostudium 5,09 / 10 b.
Stáže a praxe 1,43 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 5,28 / 10 b.
Práce v oboru 7,07 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,17 / 10 b.

Kde nás najdeš


Univerzitní 26
Plzeň
30614

  • Ekologie a ochrana prostředí
  • Matematika
  • Dopravní inženýrství
  • Elektrotechnika a komunikace
  • Jaderné inženýrství