Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,70 / 10 b.
Podíl zapsaných 2,57 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,39 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,16 / 10 b.
Akademické zaměření 7,70 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,10 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,50 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,53 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 7,53 / 10 b.
Náročnost studia 6,69 / 10 b.
Cizí jazyky 8,14 / 10 b.
Opakovaná volba 5,98 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 5,79 / 10 b.
Samostudium 4,01 / 10 b.
Stáže a praxe 2,10 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,64 / 10 b.
Práce v oboru 9,84 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,23 / 10 b.

Kde nás najdeš


Sady Pětatřicátníků 14
Plzeň
30614

  • Právo a právní věda
  • Veřejná správa