Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění L. Sutnara

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,52 / 10 b.
Podíl zapsaných 5,54 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,74 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,18 / 10 b.
Akademické zaměření 7,83 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 3,55 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,33 / 10 b.
Příjezdy studentů 4,63 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 4,33 / 10 b.
Náročnost studia 4,59 / 10 b.
Cizí jazyky 7,48 / 10 b.
Opakovaná volba 4,54 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,01 / 10 b.
Samostudium 5,09 / 10 b.
Stáže a praxe 3,95 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,50 / 10 b.
Práce v oboru 6,78 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 1,00 / 10 b.

Kde nás najdeš


Univerzitní 28
Plzeň
30614

  • Estetika a uměnovědná studia
  • Design a grafika
  • Nová média a multimédia
  • Výtvarná umění