Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 5,72 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,15 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,67 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 1,58 / 10 b.
Akademické zaměření 8,41 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,42 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,00 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,37 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,57 / 10 b.
Náročnost studia 6,26 / 10 b.
Cizí jazyky 7,56 / 10 b.
Opakovaná volba 2,56 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,16 / 10 b.
Samostudium 6,33 / 10 b.
Stáže a praxe 1,95 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 5,13 / 10 b.
Práce v oboru 7,67 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,58 / 10 b.

Kde nás najdeš


Univerzitní 22
Plzeň
306114

  • Ekonomika a řízení podniku
  • Hospodářská politika
  • Management
  • Národní hospodářství
  • Geografie a kartografie
  • Informatika