Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 9,39 / 10 b.
Podíl zapsaných 2,62 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,45 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,75 / 10 b.
Akademické zaměření 7,41 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,49 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,90 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,29 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,22 / 10 b.
Náročnost studia 7,67 / 10 b.
Cizí jazyky 5,98 / 10 b.
Opakovaná volba 6,58 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,82 / 10 b.
Samostudium 6,08 / 10 b.
Stáže a praxe 1,93 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 6,67 / 10 b.
Práce v oboru 8,75 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,13 / 10 b.

Kde nás najdeš


Technická 8
Plzeň
30100

 • Management
 • Fyzika
 • Geografie a kartografie
 • Matematika
 • Statistika
 • Biomedicínská technologie
 • Elektrotechnika a komunikace
 • Informatika
 • Stavební inženýrství
 • Strojní inženýrství
 • Učitelství pro SŠ