Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 10,00 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,77 / 10 b.
Kvalita uchazečů 3,97 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,69 / 10 b.
Akademické zaměření 7,32 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,91 / 10 b.
Výjezdy studentů 4,31 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,89 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 1,00 / 10 b.
Náročnost studia 5,80 / 10 b.
Cizí jazyky 9,61 / 10 b.
Opakovaná volba 5,68 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 1,00 / 10 b.
Samostudium 5,99 / 10 b.
Stáže a praxe 2,39 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 7,50 / 10 b.
Práce v oboru 8,95 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,39 / 10 b.

Kde nás najdeš


Studentská 2/1402
Liberec
40117

  • Management
  • Strojní inženýrství