Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 8,62 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,13 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,56 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 5,09 / 10 b.
Akademické zaměření 4,20 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,65 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,26 / 10 b.
Příjezdy studentů 3,01 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,54 / 10 b.
Náročnost studia 1,00 / 10 b.
Cizí jazyky 7,48 / 10 b.
Opakovaná volba 6,17 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 3,07 / 10 b.
Samostudium 5,39 / 10 b.
Stáže a praxe 1,45 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 6,93 / 10 b.
Práce v oboru 9,13 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,65 / 10 b.

Kde nás najdeš


Hálkova 6
Liberec
46117

  • Chemie
  • Fyzika
  • Chemické technologie
  • Elektrotechnika a komunikace
  • Informatika
  • Stavební inženýrství