Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 10,00 / 10 b.
Podíl zapsaných 4,68 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,75 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,14 / 10 b.
Akademické zaměření 6,81 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 4,25 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,63 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,30 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 4,56 / 10 b.
Náročnost studia 5,44 / 10 b.
Cizí jazyky 8,88 / 10 b.
Opakovaná volba 1,17 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,53 / 10 b.
Samostudium 5,69 / 10 b.
Stáže a praxe 4,26 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,90 / 10 b.
Práce v oboru 5,09 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,15 / 10 b.

Kde nás najdeš


Studentská 2/1402
Liberec
46117

  • Ekonomika a řízení podniku
  • Management
  • Design a grafika
  • Výtvarná umění
  • Strojní inženýrství