Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a architektury

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,91 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,99 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,73 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 7,23 / 10 b.
Akademické zaměření 7,83 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,86 / 10 b.
Výjezdy studentů 2,10 / 10 b.
Příjezdy studentů 4,96 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,78 / 10 b.
Náročnost studia 3,31 / 10 b.
Cizí jazyky 7,48 / 10 b.
Opakovaná volba 4,54 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,30 / 10 b.
Samostudium 4,72 / 10 b.
Stáže a praxe 3,95 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,50 / 10 b.
Práce v oboru 6,78 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 5,10 / 10 b.

Kde nás najdeš


Studentská 2/1402
Plzeň
46117

  • Estetika a uměnovědná studia
  • Design a grafika
  • Nová média a multimédia
  • Architektura