Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,05 / 10 b.
Podíl zapsaných 7,36 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,04 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 1,80 / 10 b.
Akademické zaměření 7,83 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 3,82 / 10 b.
Výjezdy studentů 3,12 / 10 b.
Příjezdy studentů 8,72 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 3,69 / 10 b.
Náročnost studia 4,37 / 10 b.
Cizí jazyky 7,48 / 10 b.
Opakovaná volba 4,54 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,29 / 10 b.
Samostudium 4,68 / 10 b.
Stáže a praxe 3,95 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,50 / 10 b.
Práce v oboru 6,78 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,75 / 10 b.

Kde nás najdeš


Jiráskova 3
Pardubice
57001

  • Výtvarná umění