Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Teologická fakulta

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání