Fakulta technologická

Univerzita Tomáše Bati

Fakulta technologická

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta tropického zemědělství

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická