Vysoká škola uměleckoprůmyslová

obor výtvarná umění - 2letý, navazující magisterský

  • Praha
  • Design a grafika
  • Nová média a multimédia
  • Magisterský

Co tě čeká?

V rámci tohoto oboru lze studovat ateliéry kateder Grafiky, Volného umění, Užitého umění a Designu.

Jedná se o navazující magisterské studium.

Délka trvání studia 2 roky

Ateliéry:

Ateliér průmyslového designu
Ateliér designu nábytku a interiéru
Ateliér produktového designu
Ateliér sochařství
Ateliér malby
Ateliér intermediální konfrontace
Ateliér fotografie
Ateliér skla
Ateliér keramiky a porcelánu
Ateliér K.O.V.
Ateliér módní tvorby
Ateliér designu oděvu a obuvi
Ateliér textilní tvorby
Ateliér ilustrace a grafiky
Ateliér tvorby písma a typografie
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace
Ateliér filmové a televizní grafiky
Ateliér grafického designu a nových médií

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-riz...

Tipy, triky a rady pro úspěšné zvládnutí přijímaček: https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/umprum-jina-di...

Jak se ti líbí tyto předměty?

  •  

Sem mohou mířit tvé kroky po škole.

  •