Vysoká škola uměleckoprůmyslová

obor teorie a dějiny výtvarných umění - 2letý, navazující magisterský

  • Praha
  • Estetika a uměnovědná studia
  • Magisterský

Co tě čeká?

Teoretický navazující magisterský program Teorie a dějiny výtvarných umění.

Délka trvání studia 2 roky.

Informace o Katedře teorie a dějin umění: https://www.umprum.cz/web/cs/teorie-a-dejiny-umeni  

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-riz...


Jak se ti líbí tyto předměty?

  •  

Sem mohou mířit tvé kroky po škole.

  •