Vysoká škola uměleckoprůmyslová

obor výtvarná umění - doktorský

  • Praha
  • Design a grafika
  • Nová média a multimédia
  • Doktorský

Co tě čeká?

Uchazeči mohou podle svého zaměření zvolit jeden ze čtyř oborů:

  • Architektonická tvorba
  • Design
  • Výtvarná tvorba
  • Grafika a vizuální komunikace

Jedná se o doktorské studium v kombinované nebo prezenční formě.

Podrobné informace o přijímacím řízení: https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-riz...

Jak se ti líbí tyto předměty?

  •  

Sem mohou mířit tvé kroky po škole.

  •