University of New York in Prague

Komunikace a masová média

 • Praha
 • Marketing
 • Bakalářský

Co tě čeká?

Program klade důraz na rozvoj organizačních i mezilidských komunikačních dovedností pomocí standardních modulů, jakož i pomocí profesionálních modulů v psaní pro různé druhy médií, jako je tisk, rozhlasové nebo televizní vysílání, public relations, či reklama. Práce mimo učebnu, práce na projektech, stejně tak jako přednášky, semináře a práce ve studiu pomáhá studentům získávat dovednosti, které budou moci přenést a uplatňovat v nejrůznějších pracovních prostředích.

Absolventi bakalářského programu Komunikace a masová média na UNYP:

 • získají špičkové vzdělání, které rozvíjí kritické koncepční porozumění i analytické schopnosti, technické dovednosti i schopnost bádat a zkoumat, které jim umožní pracovat v některé z profesí v oblasti komunikací;
 • zaměří se na zkoumání a pochopení dynamiky komunikace v jazyce, médiích a kultuře v teoretickém i praktickém rámci;
 • budou analyzovat a reagovat na řadu komunikačních a kulturních postupů a způsoby, které jednotlivci a skupiny používají;
 • budou zkoumat způsoby, jakými je konstruována a signalizována identita, jakož i složitost vztahů, které existují mezi komunikací, informací a mocí;
 • budou studovat struktury, formy a účinky komunikačních aktivit, jako je jazyk, film a fotografie;
 • budou rozvíjet odborné a technické dovednosti v širším rámci strukturovaného myšlení, společenského povědomí a kritických i etických úvah;
 • umístí toto vzdělávání do kontextu interdisciplinárního, kolaborativního a mezinárodního vzdělávacího prostředí;
 • budou budovat porozumění a dovednosti potřebné k tomu, aby byli flexibilní, přizpůsobiví, kreativní a tolerantní v sociálním a profesionálním prostředí, vyznačujícím se konvergencí a změnou a aby k tomuto prostředí přispívali.

Jak se ti líbí tyto předměty?

 • Média a společnost
 • Interpersonální komunikace
 • Zásady public relations
 • Úvod do reklamy
 • Úvaha a argumentace
 • Komunikace v organizaci
 • Komunikace v politice
 • Médiální právo a etika

Sem mohou mířit tvé kroky po škole.

 • Media planner
 • Specialista multimédií
 • Programme researcher, broadcasting/film/video
 • PR manažer
 • Runner, broadcasting/film/video
 • Television/film/video producer
 • Reklama/marketing
 • Broadcast/magazine journalist
 • Editorial assistant
 • Event organiser
 • Spisovatel