University of New York in Prague

IT management

 • Praha
 • Ekonomika a řízení podniku
 • Bakalářský

Co tě čeká?

Základním cílem tohoto programu University of New York in Prague je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College.

Absolventi s titulem Bakalář IT managementu z UNYP získají:

 • Pochopení mechanismů, které fungují v organizaci a/nebo firmě, včetně řízení, financí, právních aspektů, prodeje, marketingu a řízení lidských zdrojů;
 • Rozvoj klíčových obchodních a manažerských dovedností;
 • Pochopení IT architektur a problémů, problematických oblastí a strategií, které souvisejí s její realizací;
 • Znalost procesů v programování softwaru a oblastí vývoje a testování softwaru, aby byl software úspěšně nasazen do provozu;
 • Dovednost připravovat, prezentovat a podporovat IT projekty před kritickým publikem;
 • Doplňkové práce během akademického roku, které posílí, zdokonalí a rozšíří základní obchodní vzdělání;
 • Volitelné předměty, které studentům umožní prohloubit své zájmy v řadě předmětných oblastí, jako je integrovaná marketingová komunikace, masmédia, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura a psychologie;
 • Schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních problémech globální ekonomiky;
 • Zdokonalené ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost pracovat v týmech a v multikulturním prostředí.

Jak se ti líbí tyto předměty?

 • Pracovní pozice v informačních systémech/informační technologii a v telekomunikacích
 • Aplikace metod řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Databáze Enterprise
 • Vývoj informačních systémů a strategií IT
 • Zásady vývoje softwaru
 • Aplikace pro efektivní řízení firmy (ERP) a pro činnost řízení dodavatelského řetězce (SCM)
 • Systémy pro finanční účetnictví
 • Efektivní řízení projektů a nákladů

Sem mohou mířit tvé kroky po škole.

 • Database administrator
 • Information systems manager
 • IT consultant
 • IT technical support officer
 • Systems analyst
 • IT sales professional
 • Management consultant