Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 7,95 / 10 b.
Podíl zapsaných 2,56 / 10 b.
Kvalita uchazečů 4,77 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 6,51 / 10 b.
Akademické zaměření 7,48 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 2,13 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,52 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,28 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,31 / 10 b.
Náročnost studia 6,96 / 10 b.
Cizí jazyky 8,23 / 10 b.
Opakovaná volba 4,41 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,97 / 10 b.
Samostudium 4,76 / 10 b.
Stáže a praxe 2,47 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,14 / 10 b.
Práce v oboru 7,29 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 7,69 / 10 b.

Kde nás najdeš


Studentská 573
Pardubice
53210

  • Ekonomika a řízení podniku
  • Management
  • Farmacie
  • Ostatní zdravotnické obory
  • Biologie
  • Chemie
  • Ekologie a ochrana prostředí
  • Chemické technologie