Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 6,35 / 10 b.
Podíl zapsaných 4,26 / 10 b.
Kvalita uchazečů 7,13 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 4,40 / 10 b.
Akademické zaměření 9,12 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 3,82 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,58 / 10 b.
Příjezdy studentů 4,35 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 6,18 / 10 b.
Náročnost studia 6,25 / 10 b.
Cizí jazyky 5,99 / 10 b.
Opakovaná volba 4,25 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 2,68 / 10 b.
Samostudium 6,46 / 10 b.
Stáže a praxe 3,72 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,04 / 10 b.
Práce v oboru 5,14 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 7,97 / 10 b.

Kde nás najdeš


Arne Nováka 1
Brno
60200

  • Cestovní ruch
  • Andragogika a personalistika
  • Estetika a uměnovědná studia
  • Filozofie
  • Historie a archivnictví
  • Informační studia a knihovnictví
  • Neučitelská pedagogika
  • Psychologie a psychoterapie
  • Religionistika a teologie
  • Sociologie
  • Český jazyk a literatura
  • Filologie - asijské jazyky
  • Filologie - evropské jazyky
  • Filologie - ostatní jazyky
  • Obecná jazykověda
  • Teritoriální studia - asijská
  • Teritoriální studia - evropská
  • Teritoriální studia - ostatní
  • Dějiny umění a teorie kultury
  • Dramatická umění
  • Fotografie a film
  • Hudební umění
  • Literární umění a literární věda
  • Nová média a multimédia
  • Učitelství pro SŠ