Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta zdravotnických studií

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 3,73 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,21 / 10 b.
Kvalita uchazečů 5,94 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,12 / 10 b.
Akademické zaměření 9,20 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,30 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,17 / 10 b.
Příjezdy studentů 3,38 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 5,56 / 10 b.
Náročnost studia 7,29 / 10 b.
Cizí jazyky 8,75 / 10 b.
Opakovaná volba 2,67 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 6,36 / 10 b.
Samostudium 4,06 / 10 b.
Stáže a praxe 6,50 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,52 / 10 b.
Práce v oboru 9,88 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 9,79 / 10 b.

Kde nás najdeš


Univerzitní 8
Plzeň
30614

  • Fyzioterapie a ergoterapie
  • Ošetřovatelství
  • Ostatní zdravotnické obory