Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 4,37 / 10 b.
Podíl zapsaných 5,93 / 10 b.
Kvalita uchazečů 6,04 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 2,13 / 10 b.
Akademické zaměření 8,21 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,35 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,62 / 10 b.
Příjezdy studentů 2,53 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 4,87 / 10 b.
Náročnost studia 5,75 / 10 b.
Cizí jazyky 7,41 / 10 b.
Opakovaná volba 3,26 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,26 / 10 b.
Samostudium 4,76 / 10 b.
Stáže a praxe 4,28 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 2,72 / 10 b.
Práce v oboru 6,38 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,80 / 10 b.

Kde nás najdeš


Veleslavínova 42
Plzeň
30614

  • Neučitelská pedagogika
  • Matematika
  • Sport a tělovýchova
  • Učitelství pro 1. st. ZŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií
  • Učitelství pro MŠ
  • Učitelství pro SŠ