University of New York in Prague

University of New York in Prague

Poznej Edel

Jsem kombinací vědce a umělce. Dříve jsem se hodně věnovala zpěvu, ale potom jsem se vrhla na vědeckou dráhu, fascinována tím, jak funguje lidský mozek, zejména v návaznosti na některé vybrané obory. Studovala jsem v New Yorku a v Oxfordu, disertaci jsem odjela psát do Prahy. Na UNYP vedu katedru psychologie, částečně spolupracuji s Univerzitou Karlovou.

Psychologie

Fascinuje mě vývoj a nastavení lidského mozku. Zajímám se o to, jak je psychologie propojená s ostatními obory, především s hudbou nebo matematikou.

Přesun do Prahy

Když jsem dokončovala studia na univerzitě v Cambridge, kde jsem zároveň pracovala jako učitelka, přemýšleli jsme s manželem, co dál. Oba jsme byli v Praze a moc se nám líbila a tak jsme si řekla proč nedopsat svou disertační práci tam. Dostala jsem pracovní místo na Karlově univerzitě a potom našla UNYP a začala tu učit na katedře psychologie.

Oblíbení studenti

Mám ráda studenty, kteří jsou zapálení pro studium, jsou otevření novým nápadům, nebojí se klást otázky a jsou připraveni pomoct ostatním, pokud je to potřeba. Tento přístup motivuje, posouvá dál a obohacuje i mě samotnou. Takovým lidem chci pomáhat v získávání znalostí a užívat si jejich rozvoj a úspěchy.

Volný čas

Kromě učení a studia psychologie je mou velkou vášní hudba. Bývala jsem profesionální zpěvačkou, dnes zpívám jen příležitostně, do toho skládám. Napsala jsem operu a doufám, že se mi ji jednou podaří zrealizovat. Když si potřebuju od všeho odpočinout, jedeme s manželem na venkov, procházíme se v lese a sbíráme houby.

Nicole Severin

Studentka

Nicole studuje bakalářský obor Komunikace a masová média

Poznej Nicole

Edel Sanders

Profesorka

Edel působí na UNYP jako vedoucí fakulty psychologie

Poznej Edel

Martin Pavlíček

Absolvent

Martin je absolvent UNYP, pracuje jako ředitel Havas PR

Poznej Martina