UTB - Fakulta technologická

UTB - Fakulta technologická

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 8,69 / 10 b.
Podíl zapsaných 6,91 / 10 b.
Kvalita uchazečů 2,34 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,23 / 10 b.
Akademické zaměření 7,52 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 1,64 / 10 b.
Výjezdy studentů 1,42 / 10 b.
Příjezdy studentů 1,68 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 4,69 / 10 b.
Náročnost studia 4,80 / 10 b.
Cizí jazyky 8,66 / 10 b.
Opakovaná volba 3,33 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 4,52 / 10 b.
Samostudium 5,42 / 10 b.
Stáže a praxe 2,10 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 3,18 / 10 b.
Práce v oboru 5,29 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 8,24 / 10 b.