Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Následující hodnocení ukazuje srovnání fakult v 18 kritériích. Data pro srovnání 130 českých veřejných fakult poskytlo Středisko vzdělávací politiky na Univerzitě Karlově.

Více informací o jednotlivých kritériích je k nalezení na webu Hodnocení vysokých škol.

Zájem studentů
Podíl přijatých 1,23 / 10 b.
Podíl zapsaných 8,44 / 10 b.
Kvalita uchazečů 9,19 / 10 b.
Vědecká orientace
Podíl profesorů 3,46 / 10 b.
Akademické zaměření 7,83 / 10 b.
Mezinárodní otevřenost
Podíl cizinců 3,48 / 10 b.
Výjezdy studentů 5,97 / 10 b.
Příjezdy studentů 8,20 / 10 b.
Hodnocení studia
Celková spokojenost 9,00 / 10 b.
Náročnost studia 5,31 / 10 b.
Cizí jazyky 7,48 / 10 b.
Opakovaná volba 4,54 / 10 b.
Zaměření na praxi
Teorie vs. Praxe 10,00 / 10 b.
Samostudium 2,01 / 10 b.
Stáže a praxe 3,95 / 10 b.
Uplatnění absolventů
Hrubý příjem 4,50 / 10 b.
Práce v oboru 6,78 / 10 b.
Míra nezaměstnanosti 6,45 / 10 b.